Hur Glamitec Sverige AB hanterar och arbetar med personuppgifter

Glamitec Sverige AB är personuppgiftsansvarig och arbetar aktivt med att uppfylla de nya lagkraven enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Vi tar det på största allvar att säkerställa att du som kund, leverantör eller annan samarbetspartner till oss, kan känna dig trygg i hur vi behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

Vi registrerar personuppgifter för att kunna säkerställa att fullfölja vår del av avtalet gentemot kunder och andra intressenter. Vi registrerar aldrig känsliga personuppgifter utan ett samtycke från den berörda personen. Dina registrerade personuppgifter kommer ej att skickas vidare till tredje part utan ett samtycke.

Vid avslutad relation med Glamitec Sverige AB raderas alla personuppgifter inom 12 månader. Du kan alltid begära ett få ta del av och se de personuppgifter som finns registrerade om dig och även begära att alla personuppgifter raderas.

Glamitec Sverige AB är ansvariga för att säkerställa att alla personuppgifter vi hanterar och lagrar är relevanta för ändamålet, uppdaterade och korrekta.

Har du några frågor eller funderingar kring hanteringen av personuppgifter, vänligen kontakta GDPR-ansvarige Nina Strömgren | nina@hjalmare.com

Senast ändrad: 25. Maj 2018

Start typing and press Enter to search